Dzisiaj jest Czwartek 19 kwietnia 2018
tel. 32 332 63 77 e-mail: redakcja@przegladlokalny.eu
Wizyta I sekretarza KW PZPR Bogusława Ferensztajna w gipsowni knurowskiego szpitala

31 lat temu w Knurowie...

Rocznicowe obchody wyzwolenia Knurowa spod okupacji niemieckiej miały w PRL podniosły charakter. Te z 1987 roku połączono z sesją Miejskiej Rady Narodowej, podczas której naczelnik Gminy Franciszek Nosiadek otrzymał nominację na stanowisko prezydenta Knurowa
Akademia odbyła się w Zakładowym Domu Kultury KWK "Knurów", uczestniczyły w niej władze miasta, aktyw partyjny, przedstawiciele zakładów pracy, a także uczniowie.
Były przemówienia, odznaczenia najbardziej zasłużonych, a później wizytacje...
Fotoreporter "Nowin" Zenon Keller uchwycił w obiektywie aparatu m.in. wizyty w Zakładzie Tworzyw Sztucznych "Krywałd-Erg", w Szpitalu Miejskim, gdzie zaproszeni goście mogli zobaczyć nową salę operacyjną, koksownię, Szkołę Podstawową nr 1 o profilu sportowym.
/g/, foto: Zenon Keller

Galeria

wstecz