17 czerwca 2017 roku doszło do spotkania kilku pokoleń knurowskich pięściarzy, trenerów i działaczy. 
Foto: Piotr Skorupa