Dzisiaj jest Wtorek 22 maja 2018
tel. 32 332 63 77 e-mail: redakcja@przegladlokalny.eu

Czeka praca w Straży Miejskiej

Cztery osoby mogą otrzymać pracę w knurowskiej Straży Miejskiej. Nabór do jednostki potrwa do wtorku, 15 maja
Masz ukończone 21 lat, posiadasz co najmniej średnie wykształcenie i prawo jazdy kat. B? Cieszysz się sprawnością fizyczną i psychiczną oraz nienaganną opinią? Potrafisz obsługiwać komputer i znasz m.in. kodeks karny i prawo o ruchu drogowym? Jeśli tak, aplikuj na jeden z czterech wakatów w Straży Miejskiej. Nabór kończy się 15 maja. 
Kandydaci zostaną poddani testom pisemnym, sprawności fizycznej i rozmowie kwalifikacyjnej. Wcześniej powinni przedłożyć komisji kwalifikacyjnej dowód osobisty, zaświadczenie lekarskie dopuszczające do wykonywania ćwiczeń fizycznych (podciąganie się na drążku, rzut 3-kilogramową piłką lekarską, pompki, test zwinnościowy, siady proste z leżenia tyłem).
Aplikacje można przesyłać pocztą, składać osobiście w Biurze Podawczym (ul. Ogana 5) w zamkniętej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem, adresem z dopiskiem "Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Aplikanta Straży Miejskiej w Knurowie".
Szczegółowe informacje dotyczące naboru dostępne są w Referacie Kadr UM Knurów (pokój 310) oraz na stronie BIP Urzędu Miasta Knurów (www. knurów.bip.info.pl).
/g/ 

wstecz