Dzisiaj jest Czwartek 19 kwietnia 2018
tel. 32 332 63 77 e-mail: redakcja@przegladlokalny.eu

Czekanie na mieszkanie

- Pytam: dlaczego nie ma mnie na liście? – mówi zrozpaczona pani Krystyna, starająca się o wynajem mieszkania komunalnego. – Dochód mieszkanki przekracza kryteria trudnej sytuacji materialnej, więc musi ona ustąpić pierwszeństwa tym, którzy spełniają warunek dochodowy – odpowiadają urzędnicy
Pani Krystyna mieszka sama w wynajętym mieszkaniu. Jak twierdzi, jej emerytura nie pokrywa nawet kosztów samego wynajmu lokalu, nie mówiąc o opłaceniu mediów, leków, czy pokryciu kosztów codziennego życia. Od trzech lat stara się o przydział lokalu socjalnego. Kilka dni temu zorientowała się, że jej nazwiska nie ma na liście osób zakwalifikowanych do wynajmu mieszkań socjalnych. Tuż po tym odwiedziła nasza redakcję. 
- Co trzy miesiące składałam pisma, załączałam do nich dokumenty mówiące o moich problemach ze zdrowiem – opowiada pan Krystyna. – W październiku powiedziano mi, że już nie muszę niczego przynosić, mam tylko czekać. No i czekałam do końca grudnia, ale nie dostałam żadnego pisma. Dziś poszłam sprawdzić i nie mogłam uwierzyć: nie mam tego mieszkania! Pytam: dlaczego nie ma mnie na liście? A przecież obiecali! I kto wziął za mnie to mieszkanie? 

Wniosków więcej niż mieszkań z odzysku
O powody, dla których nasza Czytelniczka nie znalazła się na liście oczekujących na mieszkanie komunalne, zapytaliśmy w Urzędzie Miasta. Jak informuje Referat Lokalowy Wydziału Urbanistyki, Architektury, Strategii Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych, wniosek pani Krystyny o wynajem jednopokojowego lokalu z zasobu mieszkaniowego Gminy Knurów, złożony 26 lipca ub. r., był rozpatrywany i opiniowany przez Komisję Mieszkaniową. Czemu opinia była negatywna? Cóż, liczba wnioskodawców rokrocznie przekracza ilość mieszkań z odzysku, jakimi według szacunków będzie dysponować miasto w bieżącym roku.  
Wnioskodawcy, których dochód przekracza kryterium trudnej sytuacji materialnej – a do takich należy pani Krystyna – siłą rzeczy ustępują pierwszeństwa tym, którzy ten warunek dochodowy spełniają. 
- Ponadto  dodatkowym zobowiązaniem gminy jest konieczność zapewnienia lokali mieszkalnych osobom wykwaterowywanym z budynków zgłoszonych do projektów Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, co bardzo znacznie ogranicza możliwości wynajmu lokali na rzecz osób oczekujących na wykazach rocznych – dodaje Referat Lokalowy.
Zostaliśmy też poinformowani, że już po wizycie Czytelniczki w redakcji, 4 stycznia, na jej prośbę zorganizowano spotkanie z członkami Komisji Mieszkaniowej. Po złożeniu dodatkowych wyjaśnień pani Krystyna została poinformowana o warunkach ewentualnego ponownego rozpatrzenia wniosku. Mogłoby do tego dojść wyłącznie w przypadku sporządzenia dodatkowych wykazów wynajmu w bieżącym roku. Drugi warunek, to pisemne zobowiązanie się wnioskodawcy do aktualizacji wniosku nie rzadziej niż raz na kwartał. Pani Krystyna złożyła oświadczenie, w którym się do tego zobowiązała. 

Jakie kryteria?
Wynajmowanie mieszkań będących w zasobie Gminy Knurów odbywa się w sposób regulowany przez stosowną uchwałę Rady Miasta. Aby móc skorzystać z tej możliwości, trzeba mieszkać na terenie Knurowa (ważny jest stan faktyczny, a nie zameldowanie), a także spełniać kryteria, o której mówi uchwała. – Mieszkaniowy zasób gminy służy przede wszystkim zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach, czyli ubiegających się o wynajem lokalu socjalnego z tytułu niedostatku finansowego lub wynajem lokalu z tytułu trudnej sytuacji materialnej – informuje miejski Referat Lokalowy.
Osoby znajdujące się w niedostatku finansowym w rozumieniu uchwały to te, których średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie sześciu miesięcy poprzedzających złożenie i rozpatrzenie wniosku o wynajem nie przekracza 100 % najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym (obecnie 1000 zł) i 60 % w gospodarstwie wieloosobowym (600 zł). Mogą się one ubiegać o wynajem lokali socjalnych, które zazwyczaj mają niższy standard. Z kolei kryteria dotyczące osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, to średni miesięczny dochód nie przekraczający 175 % najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym (1750 zł) i 125 % najniższej emerytury w wieloosobowym (1250 zł).

Nie tak od razu
Po złożeniu wniosku trzeba czekać na opinię Komisji Mieszkaniowej. Jeśli jest ona pozytywna, wnioskodawca zostaje umieszczony w wykazie osób zakwalifikowanych do wynajmu w danym roku.
Przy opracowywaniu rocznego wykazu są brane pod uwagę wnioski złożone w Urzędzie Miasta w okresie 12 miesięcy przed dniem 15 września roku poprzedzającego rok, na który jest sporządzany wykaz. To znaczy, że np. wniosek z października zeszłego roku będzie rozpatrywany dopiero przy sporządzaniu listy na rok 2019.
Kto znajdzie się na wykazie, niekoniecznie wprowadzi się do mieszkania w najbliższych tygodniach. Odzysk lokali z możliwością kolejnego wynajmu prognozuje się na podstawie średnich odzysków rocznych w ostatnich 5 latach. Trzeba się liczyć z tym, że te szacunki nie zawsze znajdą idealne odbicie w rzeczywistości. Kilka osób z ubiegłorocznej listy ciągle jeszcze czeka na wolne mieszkania – i to one mają pierwszeństwo. Tymczasem wniosków w wynajem jest zdecydowanie więcej niż samych lokali, które, realnie prognozując, będzie można rozdysponować. O umieszczenie w wykazie wynajmu lokali na rok 2018 starało się aż 107 osób. Z 88 wnioskodawców ubiegających się o wynajem lokali jednopokojowych, dwupokojowych oraz lokali socjalnych, na wykazach wynajmu na rok 2018 zostało umieszczonych 41 osób.
Warto wspomnieć przy okazji o drugiej stronie medalu: z jednej strony mamy osoby czekające na wynajem mieszkania socjalnego, z drugiej – lokatorów, którzy żyjąc w miejskich nieruchomościach, doszczętnie je niszczą. Niejednokrotnie pisaliśmy o lokalach niewiarygodne zdewastowanych. Aby mogły być ponownie wynajęte miasto musi włożyć dodatkowe pieniądze, a czekający na wynajem dłużej poczekać. 
MiNa

Galeria

wstecz