Dzisiaj jest Piątek 25 maja 2018
tel. 32 332 63 77 e-mail: redakcja@przegladlokalny.eu

Doceniona umiejętność gry zespołowej

Prezydent Knurowa Adam Rams został wyróżniony tytułem „Samorządowca Roku 2017” przez Pismo Samorządu Terytorialnego Wspólnota
Wspólnota tytuł przyznaje od kilku lat.
- Doceniamy osoby, które szczególnie zasłużyły się dla rozwoju samorządności lokalnej – tłumaczą twórcy nagrody.
W tym roku redakcja postanowiła wyróżnić wójtów, burmistrzów i prezydentów, którzy przyczynili się do powstania Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, czyli pierwszej w Polsce zinstytucjonalizowanej metropolii. 
- To niezwykle znaczący krok w budowaniu płaszczyzn współpracy samorządów terytorialnych – podkreśla. - Mamy nadzieję, że przyczyni się do rozwoju gmin i miast zrzeszonych w metropolii, ale też że stanie się inspiracją oraz wzorem dla innych jednostek samorządu terytorialnego. 
Wspólnota powołała się na hasło „Viribus Unitis” (z łac.: wspólnymi siłami), które przyświecało polskim parlamentarzystom Austro-Węgier. Przeszło wiek temu uznali oni, że walczyć o Polskę będą nie z bronią w ręku, ale poprzez pracę organiczną i projekt polityczny. 
- W coraz bardziej podzielonym społeczeństwie potrzeba nam przykładów umiejętności współdziałania – zauważa redakcja pisma. - Ta współpraca, podobnie jak w haśle Viribus Unitis, nie oznacza, że negujemy różnice, ale że potrafimy się wznieść ponad podziały.
Twórcy nagrody są przekonani, że rozwój metropolii będzie czynnikiem pobudzającym rozwój całego kraju. 
- Dlatego mimo wielu wydarzeń okołosamorządowych oraz wielu ciekawych inicjatyw w gminach, powiatach i województwach nie mieliśmy wątpliwości, że najpierw przyjęcie ustawy metropolitalnej, a potem ukonstytuowanie się zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, są wydarzeniami przełomowymi i w 2017 roku najważniejszymi – argumentują swoją decyzję, podkreślając udział okolicznych samorządowców w przygotowaniu ustawy dla województwa śląskiego. 
Dyplomy i statuetki „Samorządowca Roku 2017” zostały wręczone w czwartek podczas Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich w Żywcu.
/bw/

wstecz