Dzisiaj jest Piątek 25 maja 2018
tel. 32 332 63 77 e-mail: redakcja@przegladlokalny.eu

Jak chronić pieszych?

We wtorek z inicjatywy gliwickiej policji odbyło się spotkanie robocze dotyczące bezpieczeństwa na drogach
Na spotkaniu w Komendzie Miejskiej Policji w Gliwicach pojawiły się służby i przedstawiciele podmiotów mających wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Wiodący temat dyskusji to wypracowanie kolejnych realnych rozwiązań organizacyjnych, infrastrukturalnych, które poprawiłyby bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych. Dyskusji przewodniczył I zastępca komendanta miejskiego mł. insp. Mariusz Luszawski. 
Temat bardzo aktualny – to właśnie w okresie jesienno-zimowym rokrocznie ginie najwięcej pieszych. Także w Knurowie – w zeszłym tygodniu na pasach na ul. Szpitalnej doszło do tragicznego w skutkach wypadku w wyniku którego mężczyzna zmarł.
Jedną z sugestii przedstawionych przez policję była konieczność poprawienia oświetlenia przejść dla pieszych oraz powoływanie zespołu zadaniowego ds. badań przyczyn wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym. W jego skład wejdą policjanci, przedstawiciele zarządcy danej drogi, biegły ds. rekonstrukcji wypadków oraz ratownik medyczny. Zespół ma spotykać się bezzwłocznie po zaistnieniu zdarzenia, omówić je, ocenić infrastrukturę drogową oraz organizację ruchu w danym miejscu, a także wskazać przyczyny wypadku. Kolejnym etapem powinna być realizacja ewentualnych wniosków.
Przedstawiciele zarządów dróg miejskich i powiatowych, straży miejskich, policji oraz straży pożarnej nieustannie pracują nad poprawą bezpieczeństwa na drogach. Jednak największy udział w zdarzeniach ma tzw. czynnik ludzki. Stąd nieustannie ponawiana prośba do pieszych i kierowców o refleksję nad swoimi zachowaniami.
Źródło: KMP Gliwice

Galeria

wstecz