Dzisiaj jest Wtorek 22 maja 2018
tel. 32 332 63 77 e-mail: redakcja@przegladlokalny.eu

Kolejni poszukiwani listami gończymi

Komisariat Policji w Knurowie prosi o pomoc w ustaleniu miejsc pobytu Mirosława Narlocha i Sabiny Hajder
3 grudnia 2015 roku Sąd Rejonowy w Gliwicach wydał list gończy za Mirosławem Narlochem (sygn. akt IX K 241/14), zamieszkałym ostatnio przy ul. Mieszka I 17a/9. Knurowianin popełnił przestępstwo z art. 291 § 1 kk: Kto rzecz uzyskaną za pomocą czynu zabronionego nabywa lub pomaga do jej zbycia albo tę rzecz przyjmuje lub pomaga do jej ukrycia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
Od 6 lat policja próbuje namierzyć Sabinę Hajder ze Stanicy (ul. Gliwicka 3). Prokuratura Rejonowa w Raciborzu wydała za nią list gończy (sygn. akt 2 Ds-460/1) w związku z przestępstwem z art. 209 § 1  kk: Kto uporczywie uchyla się od wykonania ciążącego na nim z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego obowiązku opieki przez niełożenie na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby i przez to naraża ją na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Każdy, kto zna miejsce pobytu poszukiwanych, powinien zawiadomić najbliższą jednostkę policji. Za ukrywanie ich lub pomoc w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5. Policja gwarantuje informatorom anonimowość. Wszelkie informacje mogące przyczynić się do ustalenia miejsca pobytu Sabiny Hajder lub Mirosława Narlocha, bądź ich zatrzymania, należy kierować pod numery telefonu: 32 337 25 37, 32 337 25 38, 32 337 25 00, 997 lub 112, ewentualnie na adres: knurow@gliwice.ka.policja.gov.pl.
Jar

Galeria

wstecz