Dzisiaj jest Poniedziałek 23 kwietnia 2018
tel. 32 332 63 77 e-mail: redakcja@przegladlokalny.eu

List gończy za Jarosławem Marcinkowskim

Komisariat Policji w Knurowie prosi o pomoc w ustaleniu miejsca pobytu Jarosława Marcinkowskiego

7 kwietnia 2007 roku Prokuratura Rejonowa Gliwice-Wschód wystawiła list gończy (sygn. akt PR  2 Ds 105.2007) za Jarosławem Marcinkowskim, ostatnio zamieszkałym przy ul. Dywizji Kościuszkowskiej 16b/9.
Knurowianin ścigany jest za przestępstwo z art. 286§1 kk: Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
Marcinkowski ma na sumieniu także inne przestępstwa.
Każdy, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, powinien zawiadomić najbliższą jednostkę policji. Za ukrywanie go lub pomoc w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5. Policja gwarantuje informatorom anonimowość. Wszelkie informacje mogące przyczynić się do ustalenia miejsca pobytu Jarosława Marcinkowskiego, bądź jego zatrzymania, należy kierować pod numery telefonu: 32 337 25 37, 32 337 25 38, 32 337 25 00, 997 lub 112, ewentualnie na adres: knurow@gliwice.ka.policja.gov.pl.
/g/

wstecz