Dzisiaj jest Środa 21 marca 2018
tel. 32 332 63 77 e-mail: redakcja@przegladlokalny.eu

List gończy za Patrykiem Jędrzejewskim

Komisariat Policji w Knurowie prosi o pomoc w ustaleniu miejsca pobytu Patryka Jędrzejewskiego
Jędrzejewski mieszkał ostatnio na ul. Konopnickiej 5c/10. Poszukiwany jest na podstawie listu gończego (sygn. akt IX K 177/15) wydanego 20 czerwca 2017 roku przez Sąd Rejonowy w Rybniku za przestępstwo z art. 279 § 1 kodeksu karnego i inne: Kto kradnie z włamaniem, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
Każdy, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, powinien zawiadomić najbliższą jednostkę policji. Za ukrywanie go lub pomoc w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5. Policja gwarantuje informatorom anonimowość. Wszelkie informacje mogące przyczynić się do ustalenia miejsca pobytu Patryka Jędrzejewskiego, bądź jego zatrzymania, należy kierować pod numery telefonu: 32 337 25 37, 32 337 25 38, 32 337 25 00, 997 lub 112, ewentualnie na adres: knurow@gliwice.ka.policja.gov.pl.
/g/

wstecz