Dzisiaj jest Sobota 17 marca 2018
tel. 32 332 63 77 e-mail: redakcja@przegladlokalny.eu

Skorzystaj z szansy na zatrudnienie

Osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo, kobiety szukające pracy po długiej przerwie czy niepełnosprawni, którym trudno znaleźć pracodawcę – mają okazję, by odmienić swój los
Tę okazję daje im wspólna propozycja Gminy Knurów i Fundacji Rozwoju Lokalnego – projekt „Nowa szansa na zatrudnienie”. Na jego uczestników czekają rozmaite rozmowy z ekspertami, szkolenia, stypendia, staże. 
Projekt jest jednym z wielu przedsięwzięć na rzecz rewitalizacji tzw. starego Knurowa i powstał z myślą o jego mieszkańcach, jednak mogą w nim wziąć udział także osoby z innych rejonów miasta. Do jego prowadzenia Gmina Knurów zaprosiła jako partnera Fundację Rozwoju Społecznego, która w tego typu działaniach ma i kompetencje, i doświadczenie.
 „Nowa szansa...” jest realizowana od czerwca br. do końca marca 2018 roku. Rekrutacja trwa, chętni mogą się zgłaszać, bo naprawdę warto – piętnaście osób, wyłonionych spośród chętnych, zdobędzie wiedzę, doświadczenie i umiejętności, dzięki którym łatwiej będzie im znaleźć nową pracę. Co ważne, projekt zakłada pewną elastyczność, tak, aby dla każdego z osobna dobrać właściwy rodzaj i wymiar wsparcia. Jednocześnie Fundacja, współpracująca z Powiatowym Urzędem Pracy w Gliwicach, tak pokieruje uczestnikami projektu, aby po jego zakończeniu mogli wśród ofert PUP znaleźć coś dla siebie. 

Czego się spodziewać?
Propozycja jest skierowana do osób, które ukończyły 30 lat (przy tym, według założeń, co najmniej 3 uczestników będzie w wieku 50+). Spotkania, szkolenia i inne działania będą się odbywały w Knurowie. Bez względu na to, w której części miasta mieszkamy, nie należy się obawiać kosztów ewentualnych dojazdów – będą one refundowane przez organizatorów. 
Czego konkretnie mogą się spodziewać osoby, które wezmą udział w projekcie? – Punktem wyjścia będzie opracowanie indywidualnej diagnozy sytuacji i potrzeb uczestników – mówi Krzysztof Stryczek, kierownik Biura d/s Funduszy Strukturalnych, Współpracy z Zagranicą i Informacji Urzędu Miasta Knurów. – Dla każdego z nich doradca zawodowy opracuje plan działania, biorąc pod uwagę jego umiejętności, predyspozycje, chęci. Drugi krok to pośrednictwo pracy i pośrednictwo zawodowe. Uczestnicy będą mogli zapoznać się z konkretnymi ofertami pracy PUP, na miejscu, bez konieczności wyjazdu do Gliwic.
Ci, którzy będą potrzebować szkoleń przygotowujących do egzaminów, otrzymają solidną porcję – przewidziano ich aż 120 godzin (przy założeniu, że skorzysta z nich 5 osób). Z założenia szkolenia powinny zostać zwieńczone zdobyciem certyfikatu, który będzie atutem na rynku pracy. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma stypendium (797,90 zł brutto miesięcznie). Oprócz tego rodzaju szkoleń przewidziane są też szkolenia zawodowe  (również zakończone egzaminem). 
W programie znalazło się szkolenie z pracy z komputerem, a także trening personalny, mający wzmocnić u szukających pracy poczucie własnej wartości, pomóc im zerwać z bierną, wycofaną postawą. Ilość czasu, jaki będzie na to poświęcony u każdego z uczestników, będzie zależeć od indywidualnych potrzeb. 
Na każdą z 15 osób objętych projektem czeka trzymiesięczny staż (z możliwością przedłużenia) w firmach współpracujących z Fundacją. Stażysta otrzyma umowę, opiekuna i stypendium (miesięcznie 995,80 zł brutto). 

Gdzie się zgłaszać?
Wszystkie osoby spełniające kryteria i chcące zrobić ważny krok w kierunku zmiany na lepsze, mogą zgłaszać się po szczegółowe informacje w siedzibie Fundacji Rozwoju Lokalnego w Knurowie osobiście (ul. Dworcowa 38a), telefonicznie (nr tel. 32 2359670) lub przez internet (e-mail: biuro@fundacja.knurow.pl). W internecie można też znaleźć dokumenty do pobrania ( www.fundacja.knurow.pl/nowa-szansa-na-zatrudnienie/ ). 
Koszt „Nowej szansy...”  to ponad 212 tys. zł, z czego 95 procent pokryją środki z  Europejskiego Funduszu Społecznego. Jak już wspomnieliśmy, projekt jest częścią większego przedsięwzięcia – rewitalizacji starego Knurowa, realizowanej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i współfinansowanej z funduszy unijnych.
- Projekt rewitalizacji został już pozytywnie oceniony przez Urząd Marszałkowski – informuje Krzysztof Stryczek. – Wkrótce zostanie przedstawiony Radzie Miasta jako projekt wiążący dla gminy.

MiNa

Galeria

wstecz