Dzisiaj jest Czwartek 19 kwietnia 2018
tel. 32 332 63 77 e-mail: redakcja@przegladlokalny.eu

A dowodzik ważny masz?

Uwaga! Jeśli ktoś wymieniał dowód osobisty w 2007 roku, to jego dokument stracił ważność. Do tych, którzy nie wymienili dowodu na nowy, dochodzą kolejne osoby, które powinny to zrobić. Tylko w pierwszym kwartale nowego roku taki problem będzie dotyczyć około 800 knurowian 
W skali całego kraju od stycznia do marca dowody u niemal 870 tysięcy osób staną się nieważne – taką informację podaje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. 
- Posługiwanie się nieważnym dowodem osobistym może spowodować dla jego posiadacza szereg negatywnych konsekwencji, np. brak możliwości dokonywania czynności prawnych, problemy z załatwianiem spraw w bankach czy na poczcie – przestrzega Joanna Dymkowska, zastępca naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Knurów. - Należy wziąć również pod uwagę kwestię związaną z przekraczaniem granic, bowiem dowód osobisty jest dokumentem uprawniającym do przekraczania granic w Unii Europejskiej.
Nie tyle więc warto, co należy uregulować tę sprawę. Specjalnie kłopotliwe to nie jest. Obecne przepisy umożliwiają złożenie wniosku w dowolnym Urzędzie na terenie kraju.
Do formularza należy dołączyć jedną kolorową fotografię o wymiarach 35 mm x 45 mm, wykonaną na jednolitym, jasnym tle. Ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej tak, aby twarz zajmowała 70 – 80 proc. zdjęcia. Ponadto fotografia musi być aktualna – wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.
Wniosek o wydanie dowodu osobistego można złożyć również w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy OBYWATEL (www.obywatel.gov.pl). Aby złożyć wniosek w formie elektronicznej niezbędne jest posiadanie podpisu elektronicznego potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP. Instrukcję założenia profilu zaufanego można znaleźć pod adresem (https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany).
- Informujemy również, iż dowody, które zostały wydane przed 1 marca 2015, zachowują ważność do czasu upływu terminów w nich zawartych lub do momentu zmiany danych w nich zawartych – podkreśla Joanna Dymkowska. - Zmiana adresu, nie powoduje konieczności wymiany dowodu. Dowody, które były wydane z zapisem "termin ważności nieokreślony" również zachowują ważność i nie ma obowiązku wymiany tych dokumentów.
Szczegółowe informacje na temat dowodowych formalności można uzyskać w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, pod numerami tel. (32) 339-2247 lub (32) 339 22 78.
MiNa, bw

wstecz