Dzisiaj jest Wtorek 22 maja 2018
tel. 32 332 63 77 e-mail: redakcja@przegladlokalny.eu

Zapomniany święty patron Knurowa

Upływ czasu i zmiany, jakie zaszły w Knurowie od wybudowania kopalni sprawiły, że wspomnienie o jego pierwszym patronie zatarło się w pamięci

Gdyby nie skrupulatność ks. Alojzego Koziełka w opisywaniu dziejów Knurowa i Krywałdu oraz jego poszanowanie dla tradycji, przekaz o pierwszym patronie nie dotrwałby do naszych czasów.
- Gmina Knurów czci od dawna jako patrona swojego św. Izydora Oracza (10 maja) - zanotował ks. proboszcz w kronice "Knurów i Krywałd" z 1937 roku.
Ten święty pochodzący z Hiszpanii był parobkiem u zamożnych sąsiadów. Według legendy w pracy na roli pomagał mu Anioł. 
Św. Izydor jest patronem rolników, w ikonografii często przedstawiano go z pługiem i krucyfiksem. 
Chcąc ocalić pamięć o patronie, który coraz mniej miał wspólnego z uprzemysłowionym Knurowem, ks. Koziełek zlecił umieszczenie witrażu z wizerunkiem świętego w kościele pw. św. Cyryla i Metodego. Św. Izydor przedstawiony jest z figurą Maryi, nad aureolą autor witraża umieścił pług i krucyfiks.
- Lemiesz do pługa oraz kosa i grabie zwrócone trzonkami do góry przez długi czas były na pieczęci Knurowa - zauważa kustosz Izby Tradycji KWK "Knurów-Szczygłowice", Bogusław Szyguła. - W ten sposób akcentowano rolniczy charakter wsi.
9 października 1926 roku Rada Gminna przyjęła uchwałę, którą zmieniła wzór pieczęci. Odtąd herb Knurowa był trójdzielny. W górnym polu umieszczono orła w koronie, w lewym dolnym - kopalniane zabudowania, zaś w prawym dolnym znalazły się symbole dawnego godła (skrzyżowane kosa i grabie, odwrócone trzonkami w dół). Między rolnicze narzędzia wpisano dwie gwiazdy i krzyż, symbolizujące gminną, dworską i kościelną własność tych ziem.
Prawdopodobnie herb odnaleziony w trakcie remontu ratusza w 2005 roku był wcześniejszą wersją godła z 1926 roku, bowiem nie posiada kilku elementów: korony, krzyża między kosą a grabiami i dymu z kominów.
Co ciekawe, gdy w 1923 roku na skwerze przy ul. Dworcowej odsłonięto Pomnik Powstańców Śląskich, jednym z jego elementów był... dwudzielny herb Knurowa. W lewym polu znajdował się orzeł, a w prawym skrzyżowana kosa z grabiami, dwiema gwiazdami i krzyżem.
- Kult św. Izydora Oracza wyparty został z czasem przez św. Barbarę, do której modły zanosili górnicy i ich rodziny - mówi kustosz Szyguła. - W tym celu w 1908 roku wizerunek świętej umieszczono w cechowni kopalni.
Dziś rolników w Knurowie ze świecą szukać. Mało kto pamięta też o św. Izydorze. Bardziej adekwatną do obecnego charakteru Knurowa jest św. Barbara, która już niebawem oficjalnie zostanie patronką miasta.
/pg/

Galeria

wstecz