Dzisiaj jest Sobota 17 marca 2018
tel. 32 332 63 77 e-mail: redakcja@przegladlokalny.eu

Nie zapomnij złożyć wniosku!

Przyznane do tej pory świadczenie wychowawcze obowiązuje do końca września. Aby nadal je otrzymywać należy złożyć nowy wniosek na kolejny okres zasiłkowy
Aktualnie programem objętych jest 55 proc. dzieci zameldowanych w Knurowie. Z tej formy pomocy korzysta 2,5 tys. rodzin. Miesięcznie wypłaca się około 3,6 tys. świadczeń.
Nowy okres zasiłkowy będzie obowiązywać od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r. 

Jeśli wiosek na okres zasiłkowy 2017/2018 zostanie poprawnie złożony w sierpniu, wypłata świadczenia wychowawczego nastąpi w październiku 2017 r. 
Natomiast dla wniosków poprawnie złożonych w okresie od 1 września 2017 r. do 31 października 2017 r. świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone do końca listopada 2017 r.

Prawidłowo wypełniony wniosek lub wniosek wraz z załącznikami: dotyczy to osób ubiegających się o świadczenie wychowawcze na 1 dziecko, gdzie obowiązuje kryterium dochodowe 800 zł na członka rodziny (bądź 1.200 zł, jeśli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne). 
Jeśli rodzina chce ubiegać się o przyznanie świadczeń jeszcze na okres zasiłkowy 2016/2017 bazą do obliczenia dochodu jest rok 2014 r. Natomiast w przypadku wniosków składanych na okres zasiłkowy 2017/2018 w obliczeniach uwzględniany jest dochód za 2016 r. 

Źródło: mops, oprac. bw


Wniosek możesz złożyć...
...przez internet, osobiście w gminie lub za pośrednictwem Poczty Polskiej (liczy się data stempla pocztowego). On-line uczynisz to poprzez: bankowość elektroniczną (sprawdź tę możliwość na stronie Twojego banku), PUE ZUS (platformę usług elektronicznych ZUS), portal Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Emp@tia i ePUAP (elektroniczną platformę usług administracji publicznej). Wniosek jest dostępny w każdym z tych czterech kanałów. 
Od sierpnia będzie uruchomiony system kolejkowy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Knurowie przy ul. Ks. A. Koziełka 2, gdzie w godzinach urzędowania można złożyć wnioski oraz w punkcie terenowym MOPS w Szczygłowicach przy ul. Staszica 1 – tu będą przyjmowane wyłącznie wnioski na kolejne dziecko (bez wykazywania dokumentów dot. dochodów rodziny).

Galeria

wstecz