Dzisiaj jest Piątek 25 maja 2018
tel. 32 332 63 77 e-mail: redakcja@przegladlokalny.eu

Nowy start... dla równych szans

Dwuletnia praca dała efekty i została doceniona – projekt knurowskiego MOPS i Powiatu Gliwickiego otrzymał statuetkę Samorządu Równych Szans 2017
Nagrodzony projekt o nazwie „Nowy start w lepszą przyszłość” powstał po to, by zaktywizować tych mieszkańców powiatu gliwickiego, którzy w życiu mają „pod górkę” – osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, te nieaktywne zawodowo lub długotrwale bezrobotne, a także te dotknięte niepełnosprawnością. Podstawowy cel projektu to pomoc uczestnikom w rozwinięciu ich umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Chodziło też o coś więcej – o odkrycie drzemiących w nich możliwości, integrację, nowe doświadczenia, umocnienie wiary we własne siły.  
W konkursie na najlepsze praktyki samorządów na rzecz osób z niepełnosprawnościami, organizowany przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,  „Nowy start...” otrzymał główną nagrodę w kategorii „powiat ziemski/województwo”. Przyznano mu też wyróżnienie w regionalnej edycji, „Śląski samorząd równych szans”. Trudno się dziwić, że projekt został doceniony. Po pierwsze, część uczestników projektu to osoby niepełnosprawne. Po drugie – program był przemyślany i różnorodny. I, co najważniejsze – już przyniósł widoczne efekty.
W całym powiecie „Nowy start...” objął ponad pięćdziesiąt osób. Knurowski Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zajął się 28-osobową grupą (z 5 niepełnosprawnymi).  Każdy uczestnik miał indywidualnie dobrany program, tzw. ścieżkę reintegracji – zgodnie z własnymi predyspozycjami i oczekiwaniami. Jeśli ktoś widział się w pozyskiwaniu funduszy europejskich – zdobywał kwalifikacje w tym kierunku. Jeśli ktoś chciał nauczyć się obsługi kas fiskalnych – proszę bardzo!
W sumie 19 osób skorzystało z form wsparcia o charakterze zawodowym. Największym powodzeniem wśród zajęć zawodowych cieszył się kurs opiekuna osób niepełnosprawnych, z praktykami w Domu Seniora. Jedna osoba po tym kursie już znalazła pracę w PCK, inna z kolei miała szanse na zatrudnienie w Caritas. 
Zajęcia były prowadzone w różnych formach. Były typowe kursy zawodowe (np. komputerowe, czy kurs dla operatorów wózków widłowych), szkolenia (jak podstawy przedsiębiorczości czy też treningi dla super-mamy i super-taty). Uczestnicy „Nowego startu...” mogli też dowiedzieć się czegoś o autoprezentacji, zapoznać z elementami wizażu, wyciszyć przy ćwiczeniach jogi. Czekały na nich spotkania poświęcone profilaktyce dzieci i młodzieży, a także rozmaite warsztaty: międzypokoleniowe, dziennikarsko-fotograficzne, aktorsko-wokalne. Niektóre zajęcia były wyjazdowe, z noclegiem w hotelu – co samo w sobie było dla niektórych nowym doświadczeniem. Dodatkową rozrywką były wycieczki, bilety do kina, do teatru, na basen czy siłownię.
W niektórych częściach projektu mogły wziąć udział także rodziny uczestników. Okazało się to świetną okazją do zacieśnienia więzi rodzinnych, na co w codziennej gonitwie czy rutynie nie zawsze jest czas, możliwość czy chęć.
„Nowy start...” był solidnie dofinansowany ze środków unijnych: z niemal 169 tysięcy złotych przeszło 128 pochodziło z funduszy ZIT. Realizowany był przez dwa lata – od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2017. Według testów przeprowadzonych na jego zakończenie, 16 osób już otrzymało zatrudnienie, 9 ma status osoby poszukującej pracy, zaś 2 kontynuują naukę. 
-  Uczestnicy znaleźli pracę w rozmaitych zakładach czy przedsiębiorstwach w Knurowie i Gliwicach – informuje Małgorzata Bańbor z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie, która wraz z Agatą Twardawą, Iwoną Marek, Joanną Kołodziejak i Magdaleną Kasprzyk koordynowała projekt. – Na przykład osoba, która zgodnie z własnymi preferencjami skończyła kurs pozyskiwania funduszy europejskich, została pracownikiem biurowym w Gliwicach. I już wiadomo, że zdobyta wiedza przyda jej się w tym miejscu pracy.
Pracownice MOPS przyznają, że praca przy tego typu projektach jest trudna, bo nie jest łatwo przewidzieć jej efekty. Wiele zależy przecież od uczestników i współpracy z nimi. Jednak, jeśli się uda, satysfakcja jest nie do przecenienia.
- Gdy widzę kogoś z rozjaśnionym spojrzeniem, jest to bardzo budujące – mówi Małgorzata Bańbor.
Po sukcesie niedawno zakończonego projektu, knurowski MOPS szykuje kolejne. Już w marcu składa wniosek o dofinansowanie pierwszego z nich: „Aktywni i zaradni – mieszkania socjalne”. Będzie też czynił starania o dotacje na utworzenie Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych, które ma powstać w budynku przy ul. Dworcowej 33.
MiNa 

Galeria

wstecz