Dzisiaj jest Niedziela 25 lutego 2018
tel. 32 332 63 77 e-mail: redakcja@przegladlokalny.eu

Otwórz drzwi ankieterowi

Przez kilka najbliższych tygodni możemy się spodziewać odwiedzin ankietera pytającego o nasze codzienne podróże. Warto zgodzić się na udział w ankiecie, bo cel jest ważny – chodzi o usprawnienie systemu przemieszczania się w naszym regionie
Gdzie należałoby wybudować nową drogę? Na jakiej trasie brakuje autobusów? A może przydałaby się ścieżka dla rowerów? Możemy mieć wpływ na to, by udoskonalić transport zarówno na drogach, które sami na co dzień przemierzamy, jak i w całej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz jej okolicach. Taką okazją jest udział w ankietach prowadzonych w poszczególnych gminach regionu. Badania już trwają. Ich wyniki, po przeanalizowaniu,  staną się podstawą Studium Transportowego – obszernego dokumentu, który pokaże, jakie są rzeczywiste potrzeby mieszkańców na tym polu, czego brakuje, co powinno się usprawnić, w co zainwestować. Wszystko po to, by komunikacja nowej Metropolii tworzyła jedną spójną, dobrze działającą sieć. Ten dokument przez kolejne lata ma być punktem odniesienia dla nowopowstałej metropolii, a pośrednio dla poszczególnych gmin. 
- Chodzi o zaplanowanie takich działań rozwojowych, które będą wychodzić naprzeciw faktycznym preferencjom i zachowaniu mieszkańców, a nie tylko pewnym założeniom planistycznym, które nie spełniałyby oczekiwań – mówi Krzysztof Stryczek, kierownik Biura ds. Funduszy Strukturalnych, Promocji, Współpracy z Organizacjami w Urzędzie Miasta Knurów. – Dokument ma pomóc nowej metropolii w dostosowywaniu w ujednoliceniu sieci komunikacyjnej.

Jakie pytania?
Badania są prowadzone na zlecenie Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego. Wykonuje je wyłonione w przetargu konsorcjum firm PBS sp. z o.o. W gminach Gierałtowice i Pilchowice ankiety ruszyły już 19 września; w każdej z obu gmin ankieterzy przebadają po 54 gospodarstwa domowe. W Knurowie ankiety ruszyły we wtorek, 26 września. Według harmonogramu, do 18 listopada mają odwiedzić 182 gospodarstwa domowe. Pojawią się też na przystankach (np. w czwartek, 28 września – na „Fochu” przy Szpitalnej) i na parkingach przy centrach handlowych. Ankiety są anonimowe, a ich wypełnienie zajmuje kilka minut. Jakich pytań należy się spodziewać? Nie są one trudne, ale dość szczegółowe – muszą być takie, aby obraz wyłaniający się z badań jak najpełniej odzwierciedlał rzeczywistość. Dwie pierwsze części dotyczą gospodarstwa domowego (ilość osób, ilość i rodzaj pojazdów) oraz samego ankietowanego (płeć, wykształcenie, prawo jazdy, bilet okresowy, ulgi, etc.). Trzonem ankiety jest „dzienniczek podróży” – informacje o tym, skąd, dokąd, po co i jakimi środkami transportu przemieszczaliśmy się w ciągu jednego dnia. Jest tu także miejsce na podanie czasu, jakie zajęły nam poszczególne etapy podróży, rodzaje biletów, a jeśli podróżujemy samochodem – na informacje dotyczące parkowania czy ilości pasażerów. Na koniec ankieter zapyta m.in. o powody wyboru takich a nie innych środków transportu. 

Ankietera można sprawdzić
Gdy mamy jakieś obawy wobec wpuszczania do domu nieznajomych, lub gdy po prostu chcemy mieć pewność, że rozmawiamy z właściwą osobą, możemy łatwo zweryfikować tożsamość ankietera. Każdy z prowadzących badanie będzie mieć imienny identyfikator. Jego wiarygodność będzie można sprawdzić, dzwoniąc na infolinię KZKGOP (tel. 800 16 30 30) lub na stronie www.studiumtransportowe.pl w zakładce „Sprawdź ankietera” (wystarczy w odpowiednie miejsce wpisać jego numer identyfikacyjny). Poza tym każdy ankieter posiada list rekomendacyjny, podpisany przez przewodniczącego Zarządu ZGiPSCWŚ, Zygmunta Frankiewicza, z uzasadnieniem ankiety i prośbą o udział w niej. 
Warto spełnić tę prośbę. To właśnie w oparciu o Studium Transportowe (a więc i o ankiety) mają być podejmowane decyzje o trasach autobusów, nowych drogach czy ścieżkach dla rowerów. Jednak scalanie sieci transportowej Metropolii to długotrwały proces. Ankiety to dopiero początek.
- Studium transportowe będzie gotowe raczej nie wcześniej niż w 2019 roku – mówi Magdalena Szczygieł z Wydziału Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Knurów. – Ten dokument ma nam pokazać kierunek, w którym należy zmierzać przez kolejne lata.
Uczestnictwo w badaniu jest, rzecz jasna, dobrowolne, jednak warto skorzystać z okazji, by mieć choćby drobny wpływ na  to, jak w przyszłości będzie wyglądać komunikacja w Metropolii. Ankiety można też wypełnić przez internet, on-line na stronie www.studiumtransportowe.pl. Tam tez można znaleźć więcej informacji na ten temat.
MiNa

Galeria

wstecz