Dzisiaj jest Czwartek 19 kwietnia 2018
tel. 32 332 63 77 e-mail: redakcja@przegladlokalny.eu

Podatek się odwlecze, ale nie uciecze...

W związku z przeprowadzoną przez Starostę Gliwickiego modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla miasta Knurów zmianie uległy użytki gruntowe i klasy bonitacyjne kilku tysięcy nieruchomości położonych na terenie Gminy Knurów
- Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami podatkowymi, nie można ustalić wymiaru podatku, a tym samym wydać decyzji, jeżeli organ podatkowy posiada informacje, z których wynika, iż dotychczasowy stan faktyczny dotyczący danej nieruchomości uległ zmianie – wyjaśnia Aleksandra Polywka, naczelnik Wydziału Finansów w knurowskim Urzędzie Miasta. - Przed przystąpieniem do prac wymiarowych, wszystkie otrzymane zmiany muszą zostać wprowadzone do prowadzonej przez Prezydenta Miasta Knurów ewidencji podatkowej nieruchomości, co związane jest z koniecznością przeanalizowania każdej ze zmian, wezwania podatników do złożenia korekt informacji podatkowych, zweryfikowania pozostałych przedmiotów opodatkowania w przypadku nieruchomości zabudowanych oraz wydania decyzji zmieniających wysokość podatku za 2017 r. Dopiero po zakończeniu wszystkich wymienionych czynności możliwe będzie ustalenie wysokości zobowiązań podatkowych na rok 2018 i wydanie decyzji wymiarowych.
Są następstwa tej sytuacji.
Decyzje ustalające wysokość podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego i łącznego zobowiązania pieniężnego na rok 2018 zostaną doręczone podatnikom w terminie późniejszym niż miesiąc luty 2018 roku.
- Zgodnie z treścią art. 47 ustawy Ordynacja podatkowa, w przypadku gdy decyzja ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego nie została doręczona co najmniej 14 dni przed terminem płatności raty podatku, rata ta jest płatna w terminie 14 dni do dnia doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego – zaznacza naczelnik Polywka.
/b/

wstecz