Dzisiaj jest Poniedziałek 20 listopada 2017
tel. 32 332 63 77 e-mail: redakcja@przegladlokalny.eu
Prenumerata realizowana jest przez RUCH S.A.

Zamówienia można składać bezpośrednio na stronie www.prenumerata.ruch.com.pl. Ewentualne pytania prosimy kierować pod adresem e-mail: prenumerata@ruch.com.pl lub kontaktując się z Centrum Obsługi Klienta RUCH pod numerami telefonów: 22 693 700, 801 800 803 – czynne w dni robocze w godzinach 7-17. Koszt połączenia wg taryfy operatora.