24 czerwca 2017 roku w Oddziale Miejskim Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Knurowie odbył się egzamin na Młodszego Ratownika i Ratownika WOPR. 
Foto: Piotr Skorupa