Przegląd Lokalny ukazuje się od 1991 roku. Najpierw trafiał do rąk Czytelników raz w miesiącu, później co dwa tygodnie, by po trzech latach stać się tygodnikiem, który co czwartek czytają tysiące ludzi.
Przegląd Lokalny ukazuje się na terenie Knurowa oraz gmin Gierałtowice (cztery sołectwa) i Pilchowice (siedem sołectw) – na obszarze zamieszkanym przez blisko 100 tys. osób. Ze względu na lokalny charakter tygodnik na swoich łamach zamieszcza przede wszystkim informacje dotyczące miejscowej społeczności.

Siedziba redakcji znajduje się przy ul. Niepodległości 5 w Knurowie. Jeden egzemplarz gazety kosztuje 1,80 zł.

Nakład pisma to około 4 tys. egzemplarzy.  Wydawcą gazety jest Centrum Kultury w Knurowie.