1. Ogłoszenia ramowe

a)        na pierwszej stronie obok winiety – max. 100 cm2– 10,00 zł/cm2

b)       na dole pierwszej strony – max. 250 cm2 7,50 zł/cm2

c)        na ostatniej stronie – 3,50/cm2

d)       wewnątrz numeru – 2,50 zł/cm2    

e)        nekrologi – cena za 1 moduł o powierzchni 60 cm260,00 zł/moduł

f)        serdeczności – cena za 1 moduł o powierzchni 40 cm2

- strony wewnątrz numeru – 25 zł/moduł

- na ostatniej stronie – 30 zł/moduł

W przypadku zlecenia obejmującego powierzchnię większą niż 40 cm2obowiązuje cena za wielokrotność modułu. Obowiązujące ceny ogłoszeń „serdeczności” dotyczą wyłącznie klientów indywidualnych. Ceny dla firm określone są w punktach 1 a, b, c, d.

 1. Tekst sponsorowany

a)       na stronach wewnątrz numeru – 2,60 zł/cm2

b)       na ostatniej stronie – 3,60 zł/cm2

 1. Ogłoszenia drobne

a)       drobne zwykłe – 0,81 zł/słowo

b)       drobne ekspresowe – 1,63 zł/słowo

Ceny ogłoszeń ekspresowych obowiązują w poniedziałek (od godz. 14.00) i wtorek poprzedzających datę pierwszej emisji. W przypadku zlecenia  w tym okresie ogłoszeń na kilka emisji pierwsze z nich (na najbliższy czwartek) będzie wycenione jako ekspres, następne jako zwykłe.

c)        wyróżniki (wytłuszczenia, wersaliki, kapitaliki i inne) – plus 50% za każdy wyróżnik

d)          tło (magenta, cyan, yellow) – plus 100% od wartości całości treści ogłoszenia

e)        drobne w rubryce „szukam pracy” – bezpłatne

f)        drobne w rubryce „oddam za darmo” – bezpłatne

 1. Opłata za opracowanie graficzne reklamy (skład) doliczamy 15% ceny podstawowej cm2.
 2. Uwagi techniczne

Podstawa reklam ramowych jest równa wielokrotności 5 cm (5, 10, 15, 20 i 25 cm). Cała strona ma wymiar 25 x 34 cm.

Gotowe reklamy przyjmujemy w następujących formatach graficznych:

- .CDR (Corel Draw X5 i starsze) teksty zamienione na krzywe, kolory w CMYK, wszystkie obiekty zgrupowane;

- .TIF, .JPG – rozdzielczość 300 dpi

W sytuacjach, gdy dostarczenie gotowej reklamy jest nie możliwe – prosimy o dostarczenie materiałów potrzebnych do jej wykonania (treść, logo, itp.)

 1. Ogłoszenia można nadać:
  - Osobiście – w siedzibie redakcji, Knurów, ul. Niepodległości 5

Ogłoszenie na wydanie czwartkowe przyjmujemy do poniedziałku do godz. 14.00

- E-mailem – reklama@przegladlokalny.eu

Prosimy o wysłanie treści reklamy/ ogłoszenia (z danymi do faktury) oraz  terminami publikacji, zwrotnie prześlemy fakturę pro formę,  na którą należy powołać się przy wpłacie, po uiszczeniu opłaty prosimy o przesłanie potwierdzenie dowodu wpłaty .
Aby reklama/ ogłoszenie mogła się ukazać w najbliższym czwartkowym wydaniu potwierdzenia wpłat należy przesłać najpóźniej do poniedziałku do godz. 15.30.

 1. Inserty

a)        inserty (do czterech stron) A-4 i mniejsze – 0,12 zł/szt.

b)       inserty (do czterech stron) większe od A-3 – 0,13 zł/szt.

c)        inserty o niestandardowym formacie lub objętości większej niż 4 strony – ceny ustalane indywidualnie w toku negocjacji – nie mniej niż 0,13 zł/szt.

 1. Usługi poligraficzne – opracowanie graficzne, skład komputerowy, druk np. wizytówek, ulotek, plakatów, broszur, książek, czasopism, folderów, dyplomów, pocztówek, kalendarzy, banerów, druków akcydensowych i innych wyrobów poligraficznych – ceny ustalane w toku indywidulanych negocjacji.
 2. Usługi dziennikarskie – m.in. opracowanie i redagowanie tekstów, przygotowywanie projektów graficznych i wydawniczych, wykonywanie i udostępnianie zdjęć, korekta – ceny ustalane w toku indywidualnych negocjacji.
 3. Rabaty

a)  podstawowe

1) za częstotliwość: - przy zleceniu minimum 4 ogłoszeń ramowych – piąte gratis

Gratisowa emisja piątego ogłoszenia obowiązuje wówczas, gdy klient zleca do publikacji cztery jednakowe ogłoszenia z kolejno następującymi po sobie terminami emisji. W takim przypadku piąta emisja ma miejsce w wydaniu tygodnika „Przegląd Lokalny”, bezpośrednio po publikacji ostatniego z serii (czwartego) ogłoszenia. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest ustalenie indywidualnego terminarza publikacji cyklu ogłoszeń – za wyłączną zgodą redakcji „Przeglądu Lokalnego”.

2) za powierzchnię

- cała strona – 10 %

- ½ strony – 5 %

b) dodatkowe – możliwe w toku negocjacji prowadzonych z potencjalnym klientem lub na podstawie akcji promocyjnych.

Suma wszystkich rabatów podstawowych i dodatkowych przyznanych przez redakcję „Przeglądu Lokalnego” nie może przekroczyć  50 % ceny wyjściowej. W uzasadnionych przypadkach i za zgodą wydawcy (Centrum Kultury) suma rabatów może przekroczyć 50%.

 1. Do podanych cen doliczany jest podatek VAT 23%.
 2. Klient zobowiązany jest do płatności za publikację ogłoszenia, reklamy w formie oraz terminie określonym w fakturze. W przypadku nieuregulowania należności w formie oraz terminie przewidzianej na fakturze publikacja ogłoszenia lub reklamy zostanie wstrzymana.
 3. Wydawca ma prawo odmówić zamieszczenia ogłoszenia i reklamy, jeżeli ich treść lub forma są sprzeczne z linią programową lub charakterem pisma (art. 36, pkt. 4 prawa prasowego) oraz interesem wydawnictwa.