Dzisiaj jest Wtorek 20 marca 2018
tel. 32 332 63 77 e-mail: redakcja@przegladlokalny.eu

Srebrna tarcza dla technikum

W prestiżowym rankingu szkół średnich, przygotowanym przez Perspektywy, Technikum Nr 1 z knurowskiego „Paderka” znowu zasłużyło na tarczę – tym razem srebrną
Na ogólnopolskiej liście techników placówka zajęła wysoką, 149 lokatę, zaś w województwie śląskim jest 22. Ranking najlepszych liceów i techników, ogłoszony w styczniu  przez Fundację Edukacyjną Perspektywy, cieszy się dużym prestiżem.
Ponadgimnazjalne szkoły techniczne są oceniane według czterech kryteriów. Bierze się pod uwagę sukcesy uczniów w olimpiadach, rezultaty matury z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego. Przy sporządzaniu rankingu bazowano na danych zewnętrznych wobec ocenianych szkół (protokołach komitetów głównych olimpiad, zestawieniach okręgowych komisji egzaminacyjnych z wynikami matur i egzaminów zawodowych oraz na Systemie Informacji Oświatowej). 1 miejsce w tegorocznym zestawieniu zajęło Technikum nr 7 w ZSE-M w Nowym Sączu. W województwie śląskim najlepiej wypadło Technikum w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle.
Lista zaprezentowana przez Perspektywy obejmuje 300 najlepszych techników w Polsce. Wszystkie one mają prawo do używania honorowego znaku jakości szkoły. Szkoły z pierwszej setki – Złotą Tarczę, z drugiej – Srebrną, zaś z trzeciej – Brązową. 
Knurowskie technikum po raz piąty znalazło się w klasyfikacji Perspektyw. Poprzednio, w 2013 roku było 152 w Polsce i 19 w województwie śląskim, w 2014 roku 284 w kraju i 36 w województwie, w 2015 roku odpowiednio 289 i 32 , zaś najlepiej wypadło w 2017 roku – 99 w Polsce, a w śląskim 17.
W zestawieniu jest ujęte również Technikum w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie, które zajęło 91 miejsce w województwie (w ogólnopolskim zestawieniu jest poza pierwszą 300.)
Warto dodać, że w rankingu liceów dobrze poradziło sobie I LO z „Paderka” –  na liście najlepszych liceów w województwie śląskim awansowało o 14 pozycji względem ubiegłego roku (jest na 83 miejscu). 
oprac. MiNa

Galeria

wstecz