Z telefonu stacjonarnego:
• 999, 112: pogotowie ratunkowe
• 998, 112: straż pożarna
• 997, 112: Policja
• 986: Straż Miejska
• 994: pogotowie wodno-kanalizacyjne
• 993: pogotowie ciepłownicze
• 992: pogotowie gazowe
• 991: pogotowie energetyczne
• 988: telefon zaufania
• 981: pomoc drogowa

Dzwoniąc z telefonu komórkowego, wybierany numer należy poprzedzić numerem kierunkowym miasta, na przykład: 32 – 997.

Wyjątek: numer 112, który nie wymaga podawania numeru kierunkowego.