Dzisiaj jest Środa 21 lutego 2018
tel. 32 332 63 77 e-mail: redakcja@przegladlokalny.eu

Wokół dworu kręcił się świat

W 1837 roku hrabia Limburg Stirum zagarnął trzy spore gospodarstwa po sąsiedzku i samowolnie włączył je do obwodu dworskiego Szczygłowice. Tym samym uszczuplił „stan posiadania komuny Krywałd”, wciskając obszar dworski gminy Szczygłowice między Knurów i Krywałd – wspomina ks. Alojzy Koziełek w swojej kronice, pisząc o XIX-wiecznej gospodarce w okolicy...
Gdy w 1818 roku władze pruskie tworzyły powiaty, jeden z nich powstał w Rybniku (Kreis Rybnik). Obejmował obszar z Żorami, Wodzisławiem Śląskim, Rudami – 195 gmin i terenów dworskich. W jego skład wszedł też ówczesny Knurów.
W tym czasie właścicielem tzw. klucza pilchowickiego (w jego skład wchodziły Pilchowice, Szczygłowice, Krywałd i Knurów) był hrabia Fryderyk Węgierski. W 1847 roku część klucza kupił Stanisław Paczyński, który tym samym objął obszar Knurowa, rewiru Knurowiec, Aniołki (Angelow) i istniejący już wtedy dwór w krywałdzki. Po jego śmierci majątek przejęła Małgorzata Adamiec (z domu Paczyńska). W latach 1900-1902 jego właścicielem był Gwidon Frenzel, po czym teren objął Skarb Państwa Pruskiego. 

Ciąg dalszy - w papierowym wydaniu
wstecz