Dzisiaj jest Niedziela 25 lutego 2018
tel. 32 332 63 77 e-mail: redakcja@przegladlokalny.eu

Zastąpić rodziców

Rodzin zastępczych jest zawsze za mało. Może ktoś z naszych Czytelników czuje, że ma dość przestrzeni w sercu i w domu, aby zaopiekować się dzieckiem, które tego potrzebuje? Jeśli tak – nie ma się czego obawiać
Gliwickie PCPR nieustannie poszukuje kandydatów chętnych do sprawowania pieczy zastępczej nad dziećmi. Jakoś tak się składa, że dzieci, które potrzebują opieki, zawsze jest więcej niż tych, którzy chcą ją sprawować. W efekcie część dzieci z konieczności trafia do placówek opiekuńczo-wychowawczych. Każda kolejna osoba, która zdecyduje się na to, by zostać rodziną zastępczą, może ocalić kolejne dziecko przed tym doświadczeniem. 

Nie trzeba być „super”
Aby stworzyć dziecku dobry dom zastępczy, wbrew pozorom, nie trzeba być idealnym.
- Część osób ma mylne przekonanie, że potrzebni są super-rodzice – mówi Anna Pawlak-Kiewro z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach. – Tymczasem my potrzebujemy po prostu wystarczających rodziców, którzy zapewnią dziecku opiekę, bezpieczny dom, wychowanie. W większości przypadków wystarczy, że będą się nim opiekować w zakresie, w jakim sprawują opiekę nad własnymi dziećmi. Owszem, jest to trudna rola, bo bierze się pod opiekę nie swoje dziecko. Ma ono własną rodzinę, z którą utrzymuje kontakt i do której, być może, wróci. Jednak jeśli ma się przestrzeń i w sercu, i w domu, warto przyjść do nas i rozeznać sytuację.
A gdy się już zasięgnie informacji, warto wszystko przemyśleć i ewentualnie zdecydować się na kolejny krok. Wszystko to bez zbędnego pośpiechu, bo tak wiążące decyzje warto dobrze przemyśleć. 

Kto może pełnić pieczę?
Aby zostać rodziną zastępczą, nie możemy być pozbawieni władzy rodzicielskiej nad własnymi dziećmi. W przypadku, gdy mamy zasądzone alimenty, musimy się sumiennie wywiązywać z obowiązku ich płacenia. Nie można być ograniczonym w zdolności do czynności prawnych. Na potwierdzenie zdolności do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, trzeba będzie się wykazać zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
Konieczne jest mieszkanie na Rzeczypospolitej Polskiej. 
PCPR po wstępnej weryfikacji wysyła kandydatów na bezpłatne szkolenia, które pomogą lepiej przygotować się do nowej roli. Także później, gdy staną się oni rodziną zastępczą, mogą liczyć na wsparcie PCPR. Pracownicy Centrum wspierają rodziny zastępcze zarówno w codziennym funkcjonowaniu, jak i nietypowych czy nagłych problemach. Można liczyć na pomoc ekspertów, wsparcie psychologiczne, prawnicze. Kto chciałby zasięgnąć szczegółowych informacji na ten temat, może zadzwonić do PCPR: tel. 32 332 66 16 lub 32 301 50 39. Obecnie w powiecie gliwickim funkcjonuje około 140 rodzin zastępczych, w których jest około 250 dzieci. Potrzeba ich więcej – może ktoś w Knurowie będzie do tego gotów?
MiNa 

Galeria

wstecz